پرداخت توسط کلیه کارتهای بانکی امکانپذیر است

از طریق درگاه پرداخت آنلاین بانک ملت در همین صفحه میتوانید هزینه سفارشات را مستقیما بدونِ کارمزد واریز کنید.

قابل پرداخت توسط تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب ایران