بابک مهربان

00989358690530

bmehraban@gmail.com

بابک مهربان

طراح وب | گرافیسـت | طراح دیجیتال | خوشنویس

قبل از انتخابِ هر طراح و گرافیست ، دو مقاله زیر را بخوانید.

۱۰ موردی که از طراح گرافیک نباید بخواهیم

قبل از انتخابِ گرافیست و ثبت سفارش ، خواندنِ این مقاله به شما توصیه می شود.

۷ راز ناگفته طراحان گرافیک که به شما نمی گویند

قبل از انتخابِ گرافیست و ثبت سفارش ، خواندنِ این مقاله به شما توصیه می شود.