نمونه طرح‌های بنر متحرک و ثابت برای وب

نمونه پکیج با اندازه‌های یکتا‌نت برای وب سایت‌های: ایران‌سرور – بیت ۲۴ – اس‌ام‌اس دات آی آر

اندازه ۳۰۰×۱۰۰

اندازه ۲۵۷×۱۶۰

اندازه ۳۰۰×۲۵۰

اندازه ۴۶۸×۶۰

اندازه ۷۲۸×۹۰

اندازه ۹۷۰×۲۵۰

اندازه ۱۲۰×۶۰۰

نمونه بنر های ثابت و راهبردی برای محصول و خدمات